NEOTEC laguntzak Espainian oinarri teknologikoa duten enpresak sustatzeko diseinatuta daude.

Helburua

NEOTEC programaren helburua da ikerketa-jardueratik abiatuta garatutako teknologiak edo ezagutzak erabiltzea eskatzen duten enpresa-proiektu berriak abian jartzea finantzatzea.

Onuradunak:

Oinarri teknologikoa duten eta berrikuntza eta teknologia enpresa bereizteko faktore erabakigarriak diren enpresa berritzaile txikiei zuzenduta daude laguntzak.

Betekizunak:

  • Enpresa txiki berritzailea izatea.
  • Gehienez, aurkezteko epea amaitu aurreko hiru urteetan eratuta egotea.
  • Irabaziak banatu ez izana.
  • Gutxienez 20,000 euroko kapital soziala izatea, eskrituratua eta ordaindua.
  • Azken bi ekitaldietako urteko kontuak edukitzea.

Laguntzaren ezaugarriak:

  • Jardueraren aurrekontuaren % 70erainoko dirulaguntzak, gehienez ere 250,000 €onuradun bakoitzeko.
  • Kasu berezietan, hala nola doktoregoa duten langileak kontratatzean, laguntza aurrekontuaren % 85era arte igo daiteke, gehienez ere 325,000 €onuradun bakoitzeko.
  • Zuzkidura: 2023ko aurrekontua 40,000,000 eurokoa izan zen, eta gutxienez 5,000,000 euroko aurrekontu-erreserba izan zuen emakumeak buru dituzten proiektuetarako.

Diruz lagun daitezkeen gastuak:

Ekipoak eta materialak, langileen gastuak, kanpoko lankidetzak, alokairuak, hornidurak, kanonak eta lizentziak, patenteak eskatzeko eta mantentzeko gastuak.