Europako Batzordeak zenbateko txikiko laguntzei aplikatu beharreko arau orokorrak aldatzen dituen Erregelamendua aldatu du, Minimis Erregelamendu gisa ezagutzen direnak.